Dinamika

Ovaj blog posvećen je predmetu dinamika, kao dijelu katedre za mehaniku. Ovim putem ću pokušati da studentima (ali i srednjoškolcima) što više pojednostavim dinamiku i probleme kojima se ona bavi.
Kao što možete vidjeti, blog je podjeljen na dva dijela, teoriju i zadatke. U dijelu TEORIJA ćemo uopšteno govoriti o problemima dinamike ("teorija" ne znači da ćetu biti navedene definicije i zakoni fizike, nego da će biti objašnjeni uopšteni principi dinamike). U dijelu ZADACI bit će prikazani riješeni primjeri problema koji se rade na vježbama iz predmeta Dinamika, ali i dosta zadataka za riješavanje, kao i Domaće Zadaće koje zadajem studentima. Nadam se da će ovaj blog biti od neke koristi.

___
Pošto je ovo moja prva godina predavanja na mašinskom fakultetu, veoma je moguće da će se pojaviti manji broj "sitnijih" grešaka, koje ćemo zajedno ispraviti. Sretno!

Emir Nezirić, dipl.ing.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License